अझै आठ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकीप्रतिक्रिया दिनुहोस्