छाउपडी अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीप्रतिक्रिया दिनुहोस्